Prisjustering

Vänligen observera att vi gjort en prisjustering

Första gången sedan 2016 har vi blivit tvungna att justera våra priser efter ökade lokalkostnader, inköpskostnader samt en pålagd tillsynsavgift från IVO ( inspektion av vård och omsorg). Vänligen ta del av våra justerade priser under prislista. Välkommen att boka besök.

GDPR

I maj 2018 kom en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. Läs mer om den här och vilken information vi sparar om dig.

GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.
GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.
Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. 

I samband med din bokning och senare ditt besök kommer vi behandla och spara dina personuppgifter så som ditt namn, e-mail, telefonummer, vilken behandling du erhållit, samt känsliga personuppgifter kring din hälsa för att kunna se om en viss behandling passar dig. Utan ditt samtyckte kan vi inte erbjuda dig någon behandling.