Första besöket

Första besöket är en konsultation för att lära känna dig och ta reda på dina förväntningar. Det är viktigt att du känner dig välinformerad kring förväntad effekt samt eventuella biverkningar som kan uppkomma. 

Din behandlare är hudläkare. De medicinska aspekterna kommer först. Vi undersöker dig för att kontrollera att du är lämplig för en särskild behandling. 

I de fall det föreligger en åkomma som borde åtgärdas hjälper vi givetvis till med råd till vårdenhet som arbetar med dessa frågor. Dessa medicinska tillstånd är inget du ska behöva bekosta i privat regi utan kan få hjälp via regionfinansierad vård. Därefter lägger vi upp en plan för hur vi går vidare med att återfukta och föryngra utseendet på din hud. För oss är det viktigt att du känner att du får tid att fundera innan du tar ställning till en behandling, därför görs ingen behandling vid första besöket. Konsultationsbesöket tar ca 30 minuter. 

P1010316
P1010366

 Andra besöket

 Från och med andra besöket börjar vi förnyelsearbetet med din hud enligt dina önskemål. Beroende på behandling lägger vi först på en bedövningssalva så din behandling ska bli så behaglig som möjligt. Besöket tar mellan 30-60 minuter beroende på behandling.

 Uppföljande besök

Vi följer upp din behandling efter 2-3 veckor för att se att vi erhållit den tilltänkta effekten och kompletterar behandlingen vid behov. Uppföljningsbesöket ingår i kostnaden för behandlingen. Besöket tar mellan ca 15-30 minuter. 

IMG_3718
IMG_1020
IMG_3639