Filler

Huden är rik på hyaluronsyra som är en sockermolekyl som binder vatten. Den är viktig för transporten av näringsämnen och för regleringen av hudens fuktbalans. När vi blir äldre förändras gradvis hyaluronsyrans fördelning och funktion i huden, vilket gör att karakteristiska ålderstecken som linjer och rynkor uppstår.

Belotero /Restylane består av en hyaluronsyra som liknar kroppens egen. De bättrar på hudens eget förråd av hyaluronsyra som tillför volym och ger stöd åt hudens struktur. Linjer lyfts upp och slätas ut och mjukar upp ålderstecknen eller förstärker dina naturliga ansiktsdrag. Behandlingsresultatet syns omedelbart och håller länge, men är inte permanent.

De faktorer som påverkar hållbarhetstiden är ålder, hudtyp, livsstil och vilket område man behandlar. De flesta behandlingar håller i 6 - 12 månader, och kan upprepas.

Filler10

Före behandlingEfter behandling

Att tänka på före behandling;

- 2 veckor innan ingrepp undvik blodförtunnande medel som; Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner som Ibuprofen (Ipren), Diklofenak (Voltaren), Naproxen (Pronaxen), kosttillskott så som vitamin E, vitamin C och Omega-3 samt naturmediciner som Ginkgo och Ginseng

- Tvätta ansiktet och undvik make-up innan behandling.

- Du ska inte ha infektion på injektionsområdet.

- Du får inte vara gravid eller amma.

Att tänka på efter behandling;

- Ligg inte ner inom 4 timmar efter behandling.

- Lägg inte make-up på det behandlade områdena inom 4 timmar efter behandling.

- Massera inte det behandlade området inom 24 timmar.

- Undvik aktivitet som orsakar rodnad inom 24 timmar så som fysisk träning och bastubad.

- Vid behov kan du använda Paracetamol (Panodil eller Alvedon).

Värt att känna till:

Smärta

Smärta - samtliga injektionsbehandlingar kan upplevas smärtsamma. Genom att utföra en ytlig peeling inför injektionsbehandling passerar nålen lättare genom huden och upplevs mindre smärtsam. Om du önskar kan vi behandla dig innan med en smärtstillande salva som kan lindra smärtan något.

Blåmärke

Blåmärke - det är lätt att skada ett litet kärl som ger upphov till ett blåmärke som försvinner efter ett par veckor. För den som önskar dölja blåmärket ges råd att köpa grönt teatersmink och använda som foundation. Den gröna färgen täcker och neutraliserar de röd/violetta färgtonerna.

Herpes

Herpes - små upphöjda blåsor orsakade av ett virus som redan finns i kroppen men som kan försämras vid injektionstillfället. Det är viktigt att du nämner att du har herpes. Man kan då behandla dig profylaktiskt 2-3 dagar innan ingrepp.

Överkorrektion

Överkorrektion - om man sprutar in för mycket fillers kan överkorrektion uppstå. Brukar ge med sig efter några veckor. Vi lever efter modellen att hellre ge lite för lite och komplettera i efterhand än att förvränga någons utseende. Det är viktigt att massera området efter ingreppet.

För ytlig administration

För ytlig administration - beror på att behandlaren lägger fillersen för ytligt, men har man tunn hud i ett parti är risken stor att detta kan uppstå. Massera området efter ingreppet för få fillersen att flyta ut och gå djupare ner i huden.

Tyndall effekt

Tyndall effekt - ljuset bryts mot bakgrund av kärlen och fillersen kan tydas under huden. Man kan motverka detta genom att välja en mer lättflyttande fillers som går mer ut i vävnaden samt administrera en mindre mängd och på rätt djup. Det är viktigt att man väljer rätt avstånd mellan behandlingarna och inte behandlar för tätt.

Asymmetrisk effekt

Asymmetrisk effekt - alla har vi asymmetrier i vårt ansikte. Det är viktigt att inte överkompensera eller förstärka dem.

Infektion

Infektion - kan uppstå oavsett behandlare men är man oaktsam med sprutan eller inte förhåller sig till hygienrutiner ökar denna risk avsevärt.

Utebliven effekt

Utebliven effekt - det kan vara något fel med själva preparatet man erhållit från producenten. Man har handhållit med preparatet på felaktigt sätt, eller administrerat det på felaktigt sätt. För att uppnå långvarig effekt bör kunden inte ha solat på 3 veckor före och efter ingreppet.

Huddöd / nekros

Huddöd / nekros - man har lagt fillersen i ett eller nära anslutning till ett kärl som blockerar blodflödet till kärlets försörjningsområde. Märker du att du är vit i området som är behandlat är det viktigt att du söker hjälp. En erfaren behandlare vet att han i kritiska områden bör aspirera sprutan om möjligt samt vet hur han ska handskas med detta om det uppstår. Bland annat att genast spruta Hyalase som löser upp Hyaluronsyran och låter blodflödet komma igång igen.

Granulombildning

Granulombildning - sker väldigt sällan. Det innebär att ditt immunförsvar reagerar på det främmande ämnet/proteiner och försöker avgränsa dem från resten av kroppen genom att kapsla in det. Det bildas inflammation med rodnad och knölar i huden som kallas granulombildning. Riskerna är mindre ju mer renade preparaten är. Själva reaktionen är oberoende av behandlare, men däremot ligger valet av preparat på behandlaren, där det finns de preparat som har högre risk för denna biverkan än andra. Bland annat bör man inte använda preparat innehållande djurprotein. Dessa ämnen är förbjudna inom EU, men viktigt att tänka på om du skulle vilja göra en behandling i Asien där de är tillåtna och förekommer.

Kontaktallergi mot annat preparat

Kontaktallergi mot annat preparat - det är viktigt att man inte smörjer med egna produkter eller gör egenbehandlingar inom 48 h efter ingreppet, då instickshålen måste få läka. Risken är att du kan utveckla en kontaktallergi mot tex din ansiktskräm som inte är avsedd att komma ner direkt i huden genom instickshålen. Personer med kontaktallergi utvecklar eksem, det vill säga stark rodnad utslag som fjällar och kliar.

Personer som ska fundera extra noga innan en behandling:

Personer med hudsjukdomar som psoriasis, lichen ruber

Hudsjukdomar som psoriasis, lichen ruber - (sjukdomar med så kallad Köberfenomen, dvs där man kan se spridning av sjukdomen genom att skrapa på huden). Man kan då teoretiskt få en spridning av sjukdomen till området man behandlar. Risken för detta ökar när sjukdomen är i en aktiv fas.

Om du har nickelallergi

Nickelallergi - De flesta nålar innehåller medicinsk nickel. Har du nickelallergi är det viktigt att du upplyser din behandlare kring detta.

Personer som inte är lämpade för denna behandling:

Känd överkänslighet mot substansen i sprutan

Känd överkänslighet mot substansen i sprutan. - man bör välja en annan behandling för dig.

Gravida eller kvinnor som ammar

Är du gravid eller ammar - är det viktigt att du avvaktar med din behandling tills amningen är avslutad.

Infektion på injektionsstället

Infektion på injektionsstället - vi väntar att behandla dig tills din infektion har läkt ut. Har du munherpes vänligen uppge detta då vi kan ge dig supressionsbehandling inför ditt ingrepp.

Tidigare permanent filler

Tidigare permanent filler - runt din tidigare permanenta filler har det skapats en hinna. Punkterar man den finns det stor risk för att du kommer få besvär med inflammation eller infektion. Det finns andra behandlingar som är bättre lämpade för dig. Ta gärna en diskussion med oss.

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar - personer med tex chron, ulcererande colit bör inte behandlas med dessa preparat, då det finns en teoretisk fara att man kan sätta igång immunförsvaret och förvärra dina besvär. Personer med problem med sköldkörteln brukar kunna behandlas med dessa preparat.

Filler10 copy

Oavsett vilket ingrepp du väljer att göra så har samtliga behandlingar vissa risker som är värda att känna till. Ovan hittar du mer information kring respektive biverkan. Det är viktigt att du väljer en klinik som du känner dig trygg med. Du bör välja en behandlare med tillräcklig erfarenhet. En som känner till eventuella risker som kan uppstå och vet hur dessa bäst hanteras när de uppstår. Det är trots allt dig vi pratar om.