Botox

 

Botox / Azzalure består av Botulinumtoxin A som blockerar nervsignalerna till de muskler som injiceras och bromsar upp aktiviteten i dem och slätar på så sätt ut huden.

Botuliniumtoxin används även i medicinska sammanhang som vid bland annat överdriven svettning, migränbesvär samt tandgnissling. Effekten kommer gradvis inom någon vecka.

De faktorer som påverkar hållbarhetstiden är ålder, hudtyp, livsstil och vilket område man behandlar. De flesta behandlingar håller i 4 - 6 månader och kan upprepas.

Botox10

Före behandlingEfter behandling

Att tänka på före behandling;

- 2 veckor innan ingrepp undvik blodförtunnande medel som; Acetylsalicylsyra (Aspirin, Albyl, Magnecyl), inflammationsdämpande mediciner som Ibuprofen (Ipren), Diklofenak (Voltaren), Naproxen (Pronaxen), kosttillskott så som vitamin E, vitamin C och Omega-3 samt naturmediciner som Ginkgo och Ginseng

- Tvätta ansiktet och undvik make-up innan behandling.

- Du ska inte ha infektion på injektionsområdet.

- Du får inte vara gravid eller amma.

Att tänka på efter behandling;

- Ligg inte ner inom 4 timmar efter behandling.

- Lägg inte make-up på det behandlade områdena inom 4 timmar efter behandling.

- Massera inte det behandlade området inom 24 timmar.

- Undvik aktivitet som orsakar rodnad inom 24 timmar så som fysisk träning och bastubad.

- Vid behov kan du använda Paracetamol (Panodil eller Alvedon).

Värt att känna till:

Huvudvärk

Huvudvärk uppges som den mest frekventa biverkan. Dock har man i studier sett att den är lika vanlig hos patienter som erhållit placebo som dem som erhållit Botox. Man kan således fundera om det är själva injektionsbehandlingen som kan ha orsakat huvudvärk hos dessa patienter och inte själva preparatet i sprutan.

Ansiktspares

Ansiktspares (främst ögonbrynsförlamning som ger hängande ögonbryn). Muskulaturen i området som injicerats tappar sin funktion eller försvagas.

Yrsel

Yrsel är mindre vanligt men kan uppstå. Är övergående.

Astenopi

Astenopi – trötthetssymptom från ögonen, ex trötthet vid läsning.

Muskelryckningar runt ögonen.

Ryckningar i musklerna runt ögonen. - Är en vanlig biverkan men som är övergående.

Synrubbningar

Synrubbningar – att man kan se dubbelt. Störning av ögonrörelserna. Detta är en mindre vanlig biverkan.

Rodnad/irritation på injektionsstället

Rodnad/irritation på injektionsstället. - Vanlig biverkan men som är övergående.

Blåmärke på injektionsstället

Blåmärke på injektionsstället. - Är en väldigt vanlig biverkan och kommer från att man sticker genom huden som innehåller många små kärl. För att dölja ett blåmärke kan man använda grönfärgad vattenfast teatersmink som foundation, där den gröna färgen neutraliserar de röd/violetta färgerna i blåmärket.

Klåda på injektionsstället

Klåda på injektionsstället - är en mindre vanlig biverkan.

Personer som ska fundera extra noga innan en behandling:

Personer med hudsjukdomar som psoriasis, lichen ruber

Hudsjukdomar som psoriasis, lichen ruber – (sjukdomar med så kallad Köberfenomen, dvs där man kan se spridning av sjukdomen genom att skrapa på huden). Man kan då teoretiskt få en spridning av sjukdomen till området man behandlar. Risken för detta ökar när sjukdomen är i en aktiv fas.

Om du har nickelallergi

Har du nickelallergi - är det viktigt att du nämner det till din behandlare då vissa nålar kan innehålla nickel.

Personer som inte är lämpade för denna behandling:

Känd överkänslighet mot substansen i sprutan

Vet du om att du inte tål  substansen som finns i sprutan så ska du inte ha denna behandling.

Gravida eller kvinnor som ammar

Är du gravida eller kvinnor som ammar så ska du inte ha denna behandling. 

Infektion på injektionsstället

Har du en infektion på injektionsstället är det viktigt att du först får den behandlad innan behandling utförs. 

Personer med neuromuskulär sjukdom

 

Personer med neuromuskulär sjukdom så som Myastenia gravis ska inte ha denna behandling.

 

Botox100 copy

Oavsett vilket ingrepp du väljer att göra så har samtliga behandlingar vissa risker som är värda att känna till. Ovan hittar du mer information kring respektive biverkan. Det är viktigt att du väljer en klinik som du känner dig trygg med. Du bör välja en behandlare med tillräcklig erfarenhet. En som känner till eventuella risker som kan uppstå och vet hur dessa bäst hanteras när de uppstår. Det är trots allt dig vi pratar om.